Gemeente Laakdal gunt inrichting nieuw Administratief centrum aan flemishIN

Gemeente Laakdal bouwt op dit moment een nieuw administratief centrum, waarin ook bpost,

de buitenschoolse kinderopvang, de politie, de bib en OCMW zullen gehuisvest worden.

flemishIN stond in voor het ontwerp van een ergonomische en prettige omgeving met oog voor de

gebuikers alsook de bezoekers van de verschillende diensten.

Het prachtige project zal zowel los als vast meubilair betreffen met een totale ordergrootte

van 300.000 EUR.

Gemeente Laakdal gunt inrichting nieuw Administratief centrum aan flemishIN